آموزش متدهای رشته در پایتون

ارسال شده توسط: حسین درویشی نظرات: یک نظر

آموزش متدهای رشته در پایتون

با استفاده از متدهای رشته در پایتون می توانید کارهای گوناگونی از جمله برگرداندن تعداد رشته، تبدیل حروف کوچک به بزرگ و برعکس، الحاق رشته و … را انجام دهید. ترکیب این عمل ها می تواند یک عمل پیچیده را دنبال کند و این به مهارت و تفکر برنامه وابسته است.

انواع آموزش متدهای رشته در پایتون

 1. capitalize
 2. center
 3. count
 4. find
 5. index
 6. join
 7. len
 8. lower
 9. replace
 10. split
 11. swapcase
 12. upper

متد capitalize در پایتون

این متد حروف اول رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

مثال

name1 = "geeks"
name2 = "for"
name3 = "geeks"
print(name1.capitalize() + name2.capitalize() 
             + name3.capitalize())
Geeks for geeks
GeeksForGeeks

متد center در پایتون

تابع center در پایتون دوتا آرگومان دارد. آرگومان اول طول رشته، آرگومان دوم کاراکتری که باید در دو طرف رشته قرار بگیرید.

مثال

txt = "banana"

x = txt.center(20, "O")

print(x)

خروجی

OOOOOOObananaOOOOOOO

اگر آرگومان دوم مشخص نشود فضای خالی در نظر گرفته خواهد شد. به طور مثال:

txt = "banana"

x = txt.center(20)

print(x)

خروجی:

    banana

متد Count در پایتون

سه آرگومان دارد:

آرگومان اول زیر رشته که تعداد تکرار را مشخص می کند آرگومان دوم و سوم اندیس شروع و پایانی است.

مثال:

string = "Python is awesome, isn't it?"
substring = "is"

count = string.count(substring)

# print count
print("The count is:", count)

خروجی:

The count is: 2

مثال دوم برای متد center

# define string
string = "Python is awesome, isn't it?"
substring = "i"

# count after first 'i' and before the last 'i'
count = string.count(substring, 8, 25)

# print count
print("The count is:", count)

خروجی

The count is: 1

متد find در پایتون

به جستجوی زیر رشته می پردازد و اگر یافت نشد -1 بر میگرداند. سه آرگومان دارد؛ آرگومان اولی زیر رشته را مشخص می کند و آرگومان دوم و سوم اندیس شروع و پایانی است.

مثال

word = 'geeks for geeks'

# Substring is searched in 'eks for geeks' 
print(word.find('ge', 2)) 

# Substring is searched in 'eks for geeks' 
print(word.find('geeks ', 2)) 

# Substring is searched in 's for g' 
print(word.find('g', 4, 10)) 

# Substring is searched in 's for g' 
print(word.find('for ', 4, 11)) 

خروجی:

10
-1
-1
6

یکی دیگر از متدهای رشته در پایتون متد index هست که مانند find به جستجوی زیر رشته می پردازد با این تفاوت که اگر زیر رشته یافت نشد خطا می دهد.

متد index

دنبال زیر رشته می گردد و اگر پیدا نکند -1 برمی گرداند

این متد شامل سه تا آرگومان بصورت زیر است:

 • str – این رشته مورد جستجو را مشخص می کند.
 • beg – این شاخص شروع به طور پیش فرض 0 است.
 • end – این شاخص انتهایی است ، به طور پیش فرض برابر با طول رشته است.
str1 = "this is string example....wow!!!";
str2 = "exam";

print str1.index(str2)
print str1.index(str2, 10)
print str1.index(str2, 40)

نتیجه:

15
15
Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 8, in 
  print str1.index(str2, 40);
ValueError: substring not found

shell returned 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی انواع سایت با قیمت مناسب

برای مشاوره و ارتباط با واحد فنی فرم زیر را تکمیل کنید